< 2011 Düşük Faizli Kredi Uygulama Tebliği Yayınlandı | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

2011 Düşük Faizli Kredi Uygulama Tebliği Yayınlandı
19 Mart 2011 Cumartesi Saat 10:47
Bakanlığımızca üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla 2004 yılından itibaren kullandırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 2011 yılında da devam edildi.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 9 kalemde bir çok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesini hedeflendi.

          Hayvancılık ve tarımsal sulama konularında %100 diğer konularda % 50 faiz indirimi sağlayan ve 12 Mart 2011 tarihinde yayınlanan 2011/17 sayılı uygulama Tebliğinde  belirtilen teknik kriterler kapsamında kullanılabilecek olan, düşük faizli kredilerinden işletme kredileri için 2 yıl,  yatırım kredileri için ise 7 yıla kadar vade ile faydalanma imkanı sağlandı. Hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma kadar bir çok tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli kredi uygulamasında; hayvancılık ve kontrollü örtüaltı tarım konusunda üst limit 7.5 milyon TL, sulama yatırımlarında 1,5 milyon TL. iyi tarım, organik tarım ve su ürünleri için 3 milyon TL, sertifikalı tohum, fide, fidan.arıcılık ve kanatlı sektörü için 1,5 milyon TL ve mekanizasyon ve diğer konularda 500.000 TL olarak belirlendi. Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticilerimiz açısından önemli bir katkı sağlayacak uygulama kredi konuları ve genel esasları şunlar:
 1-Hayvansal Üretim
 Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
On baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiriciler yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
·    Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
·    Damızlık düve yetiştiriciliği
Elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.
·    Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
·    Büyükbaş hayvan besiciliği
On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
·    Küçükbaş hayvan besiciliği
Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
·    Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı
Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılır.
Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için işletme kredisi kullandırılır.
 
·    Kanatlı sektörü
Kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapacak tüzel veya şahıs işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
· Arıcılık
Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
 
          2-Tarımsal sulama
Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılır.
    
           3-Kontrollü örtüaltı tarımı
Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, onaylanan projeleri çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
          4-İyi tarım uygulamaları
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
          5-Organik tarım
Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
 
          6-Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi
Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
 
          7-Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan kullanımı
Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.
 
          8-Tarımsal mekanizasyon
Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, traktör ve biçerdöver de dahil olmak üzere yatırım kredisi kullandırılır.
 
          9-Diğer üretim konuları
Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere, üretim konularındaki ilgili mevzuatları çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.
Bu yazı toplamda 3298 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort