< Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşrası için yeni bir çalışma modeli | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşrası için yeni bir çalışma modeli
11 Ağustos 2011 Perşembe Saat 23:41
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, personelin daha etkin ve verimli çalıştırılması suretiyle tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik "Taşra Teşkilatı İnsan Kaynakları Yönetim Modeli"

çalışması hazırladı. Bu model kapsamında illere, bir genelge ve 15 soruluk bir anket çalışması gönderildi. Gönderilen ankette, Targel projesinin devam edip etmemesi, köylerde ikamet etme mecburiyeti de ayrıca birer soru olarak yer almaktadır. Yapılan bu yeni çalışmaya göre Targel personelinin durumunun, illerden gelecek bilgilere göre şekilleneceği anlaşılmaktadır. İlgili genelge, anket soruları ve yeni çalışma modeline dair sunuyu yayımlıyoruz.

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 06/08/2011 Konu :

Bakanlığımız taşra teşkilatında (kuruluşlar hariç) görevli teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin daha etkin ve verimli çalıştırılması suretiyle tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik "Taşra Teşkilatı İnsan Kaynakları Yönetim Modeli" çalışması hazırlanarak ekte (Ek-1) gönderilmektedir. Bu Modelde il ve ilçe müdürlükleri bünyesinde "Çalışma Grupları" oluşturularak çiftçilere/tarımsal işletmelerehizmet götürülmesi amaçlanmaktadır. Bu Modelin uygulanabilirliğini sağlamak, eksikliklerini gidermek ve uygulamaya esas olmak üzere bu çalışmanın incelenerek, konu ile ilgili değerlendirmelerinizin 12.08.2011 tarihine kadar ekli form eksiksiz doldurulmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzün pergembim@tarim.gov.tr adresine mail ortamında intikali gerekmektedir. Buna göre;

1- Halen uygulanmakta olan TARGEL projesi kapsamında kadroların vizeli olduğu belde ve köy merkezinde ikamet mecburiyeti ve istihdamı ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerinizin bildirilmesi,

2- İlinizde (Kuruluşlardaki personel, İl Müdürlüğünüzdeki Şube Müdürleri ve şubelerde kalmasını zorunlu gördüğünüz personel ile İlçe Müdürleri hariç) çalışan kadrolu personelden, Veteriner hekim, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Su ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Ziraat Teknikeri, Veteriner SağlıkTeknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Ev Ekonomisi Teknisyeni unvanını taşıyanlar ile il/ilçe müdürlüklerinde görevli sözleşmeli personel ve TARGEL projesi kapsamındaki sözleşmeli personel çalıştıkları ilçeler bazında (il merkezindekiler merkez ilçe olarak kabul edilip adlandırılacak) "Çalışma Gruplarına" ayrılacaktır. Çalışma Gruplarında en az bir Veteriner Hekim ve bir Ziraat Mühendisinin yer almasına azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Çalışma Grupları mevcut personel gözetilerek yapılacak olup, öngörüldüğü halde personel yetersizliği nedeniyle oluşturulamayan Çalışma Grup önerilerinin de ayrıca belirtilmesi,

3- Tespit edilen bu Çalışma Gruplarının görev yapacakları Hizmet Alanlarının; bu Alanlar kapsamında düşünülen köyler/beldeler ve ilçelere (merkez dahil) münhasır olmak üzere, mevcut çalışan personel sayısı, Çiftçi KayıtSisteminde (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısı/tarımsal işletme sayısı, arazi ve hayvan varlığı belirtilmek suretiyle tanımlanması,

4- Her bir Çalışma Grubunun tanımlanan Hizmet Alanlarındaki ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler/ tarımsal işletmeler ile birebir irtibatlandırılması söz konusu olacaktır. Buna göre tarımsal varlıkların kayıt altına alınması, kullanılacaktohum ve gübrenin belirlenmesi, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri (demonstrasyon, tarla günü, çiftçi incelemegezisi vs), bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili reçete yazımı ve kullanılan ilaçların takibi, hayvan seçimi, sevki, suni tohumlama, şap aşısı, brucella aşısı gibi tüm aşı, işlem, koruyucu hekimlik ve diğer hizmetlerin söz konusuÇalışma Grupları tarafından yerine getirilmesi düşünülmekte olup, bu husustaki görüş ve önerilerinizin bildirilmesi,

5- Söz konusu Çalışma Grupları tarafından yürütülmesi uygun görülmeyen hizmetler tanımlanarak (Çalışma Gruplarının görev kapsamı bu çalışma sonunda İl Müdürlüklerinden intikal edecek öneriler doğrultusunda belirleneceğinden gıda kontrol hizmetleri, Tarımsal örgüt ve birlikler ile ilgili hizmetler, su ürünleri ve balıkçılıkhizmetleri, toprak koruma ve arazi kullanımı ile mer'a hizmetleri gibi konular örnek olarak sayılabilir) bu hizmetleriyürütecek her bir ilçe için (il merkezleri için merkez ilçe tabiri kullanılacaktır) öngörülen personel sayısı ve niteliği belirtilecek olup, bu hizmetler için personel eksikliğinin bulunması halinde ihtiyaç duyulan ilave personel sayısı ve niteliğinin de ayrıca belirtilmesi,

6- Çalışma Gruplarına ait çalışma ofislerinin köy/belde veya ilçe merkezlerinden hangisinde bulunmasının uygunolacağı yönündeki görüşlerinizin belirtilmesi,

7- Çalışma Gruplarının sorumlu olduğu Hizmet Alanlarındaki işletmelerle sürekli koordinasyon ve işbirliği içinde olunması, periyodik olarak ziyaret edilmesi gerektiğinden, her bir Çalışma Grubu için 1 araç (otomobil veya pick-up) ve Çalışma Grubundaki her personele 1 adet laptop verilmesinin uygun olacağı değerlendirildiğinden bununla ilgili ihtiyaçların belirlenmesi ve gerekli kaynağın ne şekilde sağlanacağı hususunda (il özel idaresinden, döner sermayeden, Ziraat/Ticaret/Sanayi odalarından gibi) öneri ve tekliflerin bildirilmesi,

8- Bu Modelin uygulanmasına karar verilmesi halinde, Çalışma Gruplarındaki personele; motivasyonunun sağlanması amacıyla Hizmet Alanlarının mahrumiyet durumu ve sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine göre ilave bir ücret verilmesi ile Hizmet Alanı kapsamındaki işletmelerin belli bir zaman dilimindeki verimlilik durumuna göre performansa dayalı ilave ücret verilmesi gibi düzenlemelerin hazırlanarak bu çalışmaların Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına intikali düşünülmektedir. Bu hususlar ile benzeri veya farklı ücret sistemleri ile ilgili görüş ve önerilerinizin de bildirilmesi,

9- Çalışma Gruplarının Hizmet Alanlarındaki hizmetlerinin kontrolü, performanslarının tespiti ve kayıtlarının takibi amacıyla Bakanlık merkezi ile il ve ilçe müdürlüklerinin entegrasyonunu sağlayacak bir bilgisayar programına ihtiyaç duyulacak olup, bu programın kapsamı, bilgilerin; nasıl toplanacağı, hangi sıklıkta toplanacağı, ilçe/il/Bakanlıkta nasıl analiz edileceği, nerede muhafaza edileceği, performansa dayalı ücrete nasıl yansıtılacağı gibi hususlardaki görüş ve önerilerinizin bildirilmesi,

10- Sertifikalı Tarım Danışmanlarının mevzuatta öngörülen görevlerini, Çalışma Gruplarının Hizmet Alanlarında hangi kriterlere göre yerine getirebileceğine ilişkin görüş ve önerilerinizin bildirilmesi,
gerekmektedir.

Bu Model henüz taslak halinde olduğundan, sizlerden gelecek bilgi, görüş ve öneriler doğrultusunda şekillenecektir. Bu Modelle ilgili kamuoyunu ve çalışanları gereksiz şekilde olumlu veya olumsuz bir beklentiye sevk etmeyecek şekilde, sadece ilgilileri ile değerlendirilerek verilerin hazırlanması ve bu hususta özenli davranılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli değerlendirmelerin yapılması ve ekteki formlar (Ek-2) kullanılarak belirtilen tarihe kadar yukarıdaki mail adresi ile Genel Müdürlüğümüze intikali hususunda,
Gereğini rica ederim.

Nizamettin EKİNCİ
Genel Müdür V.

Ekler :
Ek-1 : 1 adet sunu
Ek-2 : 3 adet form (3 syf)

kaynak memurlar.net

Bu yazı toplamda 5516 defa okundu.
mehmet kurt
ZİRAAT TEKNIKERİN MADURİYETİ
BU TARGEL KAPSAMINDA HIC ZİRAAT TEKNIKER ALIMI OLMAYACAK MI TARIM BAKANLIGI NA HIC MI ZİRAAT TEKNIKER İHTİYACI YOK BOSUNA OTURUP KPPS CALISIYORUZ =((( Bİ BİLGSI OLAN DUYUMU OLAN VARSA LUTFEN YAZSIN 2 YILLIK ZIRAAT BOSUNA OKUMAYALIM BEN BU BOLUMU BİLEREK GITTIM SOZDE HER KOYE BELDEYE 3 MUHENDIS ALACAKLAR BIRDE TEKNIKER ALACAKLARDI AMA HALA ALIM YOK SON ALIMI KONYA BELEDIYESI YAPTI LUTFEN Bİ BİLGI VERİNDE BİZDE ONA GOREEEEE Bİ YOL CİZELİM KENDİMİZE SİMDİDE N SAOLUN
13 Şubat 2012 Pazartesi Saat 13:20
gülsün karakaya
targel
ben targel projesinin iyi olcdugunu düşünen ziraat mühendislerindenim.meslektaşlarımın işe başlamalarına sevindim ama benim gibi bir çok arkadaşta hala targelle atanma umudu taşıyor.umarım devam eder
09 Eylül 2011 Cuma Saat 15:56
erkan aydın
sonuc ne zaman belli olur
evet bu anketın sonucu ne zaman belli olur.umarım targel e devam çıkar.
05 Eylül 2011 Pazartesi Saat 18:49
Tüm Yorumları Göster(4)
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort