< Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
09 Ocak 2012 Pazartesi Saat 11:51
3. İPART KALKINMA PLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.10.2011

tarihinde Üçüncü Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak

isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı;

Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir

kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına

yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak

kullandırılacaktır.

 Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili

alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir

adaptasyonuna katkı sağlanması.

 Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması

için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde

uygulanacaktır).

 Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir

kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve

Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu

Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için

geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

2

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak

toplam destek bütçesi aşağıdadır.

Öncelik

Ekseni

Tedbir Adı Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek

Bütçesi

(AB+TC Katkısı)

(Avro)

Destek

Oranları

Öncelik

Ekseni 1

Tarımsal İşletmelerin

Yeniden Yapılandırılması

ve Topluluk Standartlarına

Ulaştırılmasına Yönelik

Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 25.080.000

%50-%65

Et Üreten Tarımsal

İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et)

19.494.000

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti)

1.026.000

Öncelik

Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık

Ürünlerinin İşlenmesi ve

Pazarlanmasının Yeniden

Yapılandırılması ve

Topluluk Standartlarına

Ulaştırılmasına Yönelik

Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin

İşlenmesi ve

Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri)

14.683.200

%50

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici

örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin

İşlenmesi ve

Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et

kesimhaneleri) 8.187.480

Bütçe Kalemi-2

(Kırmızı et işleme

tesisleri) 430.920

Bütçe Kalemi-3

(Kanatlı eti

kesimhaneleri) 909.720

Bütçe Kalemi-4

(Kanatlı eti işleme

tesisleri) 47.880

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması 3.511.200

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 4.149.600

Öncelik

Ekseni 3

Kırsal Ekonomik

Faaliyetlerin

Çeşitlendirilmesi ve

Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve

Geliştirilmesi 5.130.000

%50

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin

Geliştirilmesi 8.550.000

Kırsal Turizm 11.400.000

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 3.420.000

TOPLAM 106.020.000

3

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında alt tedbirler bazında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve

yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır.

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve

Yatırımın Uygulanacağı İller

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,

Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,

Tokat, Yozgat

Et Üreten

Tarımsal

İşletmelere

Yatırım

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum,

Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,

Van, Yozgat

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti) Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Süt ve Süt

Ürünlerinin

İşlenmesi ve

Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta,

Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,

Bütçe Kalemi-2 Tokat, Yozgat

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et

Ürünlerinin

İşlenmesi ve

Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et kesimhaneleri) Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum,

Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,

Bütçe Kalemi-2 Van, Yozgat

(Kırmızı et işleme tesisleri)

Bütçe Kalemi-3

(Kanatlı eti kesimhaneleri)

Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

Bütçe Kalemi-4

(Kanatlı eti işleme tesisleri)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya,

Malatya, Samsun, Tokat

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun,

Sivas, Trabzon, Van

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş,

Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş,

Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon

Kırsal Turizm Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş,

Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta,

Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,

Tokat, Trabzon, Van

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 19.12.2011 tarihi saat 09.00’dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı

ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup,

başvuruların son teslim tarihi 10.01.2012, saat 18.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak

başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri

(Versiyon 1.1) ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokümanlar İl Koordinatörlüklerimizden ve www.tkdk.gov.tr

internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu

çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet

adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

4

ÖNEMLİ NOT

Bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri, ilgili alt tedbirlerin Başvuru Çağrı

Rehberlerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Başvuru sahipleri, yatırım sürelerini hesaplarken yatırım sonunda

Kurumumuzun talep ettiği resmi belgelerin temini için gerekli süreyi de dikkate almalıdır.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

AFYONKARAHİSAR

Karaman Mah. Tuğgeneral Halit Çakır Cad. Karaman İş Merkezi, A Blok No:9

(Valilik Arkası)

Tel: 0272 214 10 88 Faks: 0272 214 15 37

AMASYA Hacı İlyas Mh. Yeniyol Cad. Sağıroğlu İş Merkezi No:128, Kat:5

Tel: 0358 212 59 44 Faks: 0358 212 08 32

BALIKESİR Paşaalanı Mahallesi A.Gaffar Okkan Caddesi No:53 10020

Tel: 0266 245 58 61 Faks: 0.266.245 39 72

ÇORUM Bahçelievler Mah.Bahçelievler 3. Sok. No:6

Tel: 0364 223 00 27 Faks: 0364 223 00 28

DİYARBAKIR Şanlıurfa Yolu 1.Km.Gündoğan Plaza Kat:2 No: 7, Kayapınar

Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90

ERZURUM

Vani Efendi Mah. Hasıl Efendi Cad. Elit İs Merkezi No:10

Kat: 2-3-4 Yakutiye

Tel: 0442 235 15 83-84 Faks: 0442 235 15 85

HATAY Haraparası Mah. Hacılar Cad. Bayır İşhanı A Blok, No:1-2-3, Antakya

Tel: 0326 225 12 23 Faks: 0326 225 12 32

ISPARTA Eğirdir yolu üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi

Tel: 0246 224 38 00 Faks: 0246 224 38 01

KAHRAMANMARAŞ Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No:4

Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70

KARS Ortakapı mah.Faikbey Cad. No:14

Tel: 0474 212 40 51 Tel: 0474 212 21 97

KONYA Feritpaşa mah. Kule cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:16 No:23-24, Selçuklu

Tel: 0332 233 92 93 Faks: 0332 233 93 94

MALATYA Cevherizade Mah. Milli Egemenlik Cad. No:57

Tel: 0422 323 38 01-02 Faks: 0422 323 38 18

ORDU Selimiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:40

Tel: 0452 212 13 48 Faks: 0452 212 38 63

SAMSUN Güzelyalı Mah. 3004. Sok.No:7 Atakum

Tel: 0362 439 30 76-77 Faks:0362 439 30 81

SİVAS Mevlana Mah. Yahya Yerlikaya Sok. No: 21

Tel: 0346 222 04 27 Faks: 0346 222 04 51

ŞANLIURFA Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Cad. No:9

Tel: 0414 314 15 39 Faks: 0 414 314 15 38

TOKAT Yeşilirmak Mah., Çeçenistan Cad. No:7 Cangözler İş Merkezi

Tel: 0356 213 06 32 Faks: 0 356 213 06 31

TRABZON Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29

Tel: 0462 225 03 85 Faks: 0462 230 09 96

VAN Bahçıvan Mah. Kazım Karabekir Cad. Tursak Apt. No:66/A

Tel: 0432 210 23 33 Faks: 0432 214 17 77

YOZGAT Aşağı Nohutlu Mah.Mevlana Cad.No.3

Tel. 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

Bu yazı toplamda 3401 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort