< Araştırma Enstitüleri Ziraat Mühendisi Alım İLANI | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Araştırma Enstitüleri Ziraat Mühendisi Alım İLANI
09 Eylül 2012 Pazar Saat 22:55
20 adet Diğer Mühendis ve veteriner 172 adet Ziraat Mühendisi Alım İlanı

Tarla Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Zootekni

Tar msal Yap ı ılar ve Sulama

Tar msal Mekanizasyon ı

Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi

Tar m Ekonomisi ı

Toprak

1 Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2 1 1 1 5

2 Adana Biyolojik Mücadele  Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1

3 Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3 1 4

4 Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 1 3

5 Ankara Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1 1 3

6 Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1

7 Ankara Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü  3 3

8 Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 2 1 1 4

9 Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1

10 Aydın Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1

11 Aydın Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 3 1 1 5

12 Bursa Gıda ve Yem Kontrol  Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1

13 Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi  Müdürlüğü 5 1 1 1 2 1 11

14 Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 6 1 1 10

15 Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2 2 1 1 6

16 Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1 1 3

17 Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 2 3

18 Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2 2 2 1 2 2 2 13

19 Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2 3 3 1 2 11

20 Gaziantep Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 2 1 5

21 Giresun Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 3 1 1 1 1 7

22 Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  2 2 1 5

23 İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 3 1 1 5

24 İzmir Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1 1 1 3

25 Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 1 3

26 Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji  Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 2 1 2 7

27 Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  4 4

28 Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1 1 3

29 Malatya Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 5 2 1 8

30 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1

31 Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 3 4 1 1 10

32 Niğde Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 4 1 1 1 7

33 Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 2

34 Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 2 1 3

35 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1 1 2 1 1 1 8

36 Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2 1 1 2 1 1 1 1 10

37 Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1

38 Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 1 1 1 3

39 Trabzon Yomra Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 2 1 4

40 Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 1 1 1 4

32 23 38 6 25 6 4 18 10 6 1 1 2 9 6 2 1 1 1 192

TABLO-1.       ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, 

Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde  istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, 

sözleşmeli   Mühendis,  Biyolog  ve Veteriner Hekim  alınacaktır. Müracaat edilecek Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlükleri, pozisyon unvanları, 

sayıları aşağıdaki  Tablo-1'da verilmiştir. 

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK  BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYON MÜDÜRLÜKLERİNE  

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Mühendis 

TOPLAM

Elektrik Elektronik Mühendisi 

Meteoroloji Mühendisi

Makine Mühendisi

                                                                             POZİSYONLAR

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARI

Ziraat Mühendisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi    

Su Ürünleri Mühendisi

Çevre Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi 

Kimya Mühendisi

Biyolog

Veteriner Hekim 

TOPLAMI. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA  

      ARANACAK ŞARTLAR 

A) GENEL ŞARTLAR 

            İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 

1) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 

4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki 

şartları da taşımaları gerekmektedir. 

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar 

göreve başlatılmayacaktır. 

3) Başvuru yapacak adayların 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-KPSS 

Lisans’a  girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekir.  

4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının 

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 

sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel 

pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip 

olmayan ve  aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri  verilen süre içersinde 

getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaklardır. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 

Genel  şartları yanı  sıra adayların aşağıda belirtilen özel  şartları da taşımaları

gerekmektedir. 

1) Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm/lisans programı mezunlarının alınacağı

ve aranan nitelikler Tablo-2’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli 

pozisyona ilişkin Tablo-2’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.  

    2) Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların 

müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir. 

3) İngilizce Dil Belgesi  için KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan aldığını gösteren belge 

istenecektir. Dil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır. 

3) Sağlık bakımından Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel 

hali bulunmamak.  TABLO-2 SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARDA ARANAN NİTELİKLER 

POZİSYON 

ADI 

BÖLÜM/LİSANS 

PROFRAMI 

ARANAN NİTELİKLER 

Tarla Bitkileri 

Tarla Bitkileri Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarla Bitkileri alt 

bölümü/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS 

den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 

belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.  

Bahçe 

Bitkileri 

Bahçe Bitkileri Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Bahçe Bitkileri alt 

bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve  İngilizceden KPDS veya ÜDS den 

en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 

belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Bitki Koruma 

Bitki Koruma Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Bitki Koruma alt 

bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den 

en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 

belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Zootekni 

Zootekni Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Zootekni alt bölüm/programından 

mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış

olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana 

eşdeğer puan almış olmak. 

Tarımsal 

Yapılar ve 

Sulama 

Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının 

Tarımsal Yapılar ve Sulama alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve 

İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 

YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Tarımsal 

Mekanizasyo

Tarımsal Mekanizasyon veya Tarım makinaları Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının 

Tarımsal Mekanizasyon alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve 

İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 

YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Gıda/Gıda 

Bilimi 

Teknolojisi 

Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Bölümü/Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış

Olmak ve  İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği 

bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Tarım 

Ekonomisi 

Tarım Ekonomisi Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarım Ekonomisi  alt 

bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den 

en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 

belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis 

Ziraat Mühendisi 

Toprak 

Toprak Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Toprak  alt bölüm/programından mezun 

olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak 

veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana 

eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis 

Balıkçılık 

Teknolojisi 

Mühendisi 

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış

Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği 

bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis 

Su Ürünleri 

Mühendisi 

Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve 

İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 

YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis 

Elektrik Elektronik 

Mühendisi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den 

en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 

belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis  Çevre Mühendisi 

Çevre Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve  

İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 

YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis 

Bilgisayar 

Mühendisi 

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 

puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az 

aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis 

Meteoroloji 

Mühendisi 

Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 

50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en 

az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis  Makine Mühendisi 

Makine Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 

puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az 

aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Mühendis  Kimya Mühendisi 

Kimya Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 

puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az 

aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Biyolog 

Biyoloji Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS 

veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul 

edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 

Veteriner Hekim 

Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış

olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana 

eşdeğer puan almış olmak. II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerine yapılacaktır.  

2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı  gün  

(07/09/2012) başlayacak ve 08/10/2012 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

4. Başvuruda istenen Belgeler; 

 Dilekçe 

 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği 

 KPSS sonuç belgesi 

 KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi  

 Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” 

şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği  

 Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)  

II. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

Yerleştirme işlemi;  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav 

yapılmaksızın, genel  şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre  

içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 7-8 Temmuz 2012 

tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas 

alınmak suretiyle, Araştırma Enstitü/İstasyon Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.  

Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler KPSSP3 puan türü sıralamasına göre yedek 

listeye alınır.  

Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlükleri tarafından 

duyurulacaktır.  

KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek 

başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip 

olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 

bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu  

durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve 

İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 

edilecektir. ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında "… Bu şekilde istihdam 

edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç 

sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların 

sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü, 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasları

belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 

üncü bendinde;  

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı

feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

Sözleşmesini; 

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan, 

b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan, 

c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş

yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz 

boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden 

herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine 

uygulanamayanlardan, 

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. 

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe 

alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü, 

yer almaktadır. 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B 

maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına 

girenlerin dışında olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hükümler kapsamında 

halen Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına 

girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan 

kendi pozisyonları ile ilgili müracaatları söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede; 

-  Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan;  kendilerine anılan 

Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli olan eşinin, 

kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, 

polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği 

haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer 

değişikliği yapamayanların pozisyonları ile ilgili müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde 

çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında 

atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır. 

-  Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan;  kendilerine anılan 

Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin 

pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinden alınan kendisi, eşi ve çocukları

ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün 

olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu  kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı

hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği 

yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir.  İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi 

gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin 

müracaatları dikkate alınmayacaktır. - Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği 

nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan  adaylar kendi pozisyonları ile ilgili genel şartlar ve aranan 

nitelikleri taşıyan adaylar 08/10/2012 tarihine kadar pozisyonlarına uygun yerlere başvuru 

yapabileceklerdir.  

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan 

sözleşmeli pozisyonlara  müracaat edenlerin, yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmediklerinin 

tespit edilmesi durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Yerleştirmeleri yapılsa dahi 

sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal 

faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

  

Bu yazı toplamda 15845 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort