< Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Başvuruları Başladı. | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı Başvuruları Başladı.
20 Ağustos 2013 Salı Saat 13:55
Bilindiği gibi 2008 yılından bu yana bitkisel ürünlerin üretiminde kullanılan ilaçların satışı Bakanlığımızca yapılan sınavda başarılı olan kişilerce yapılabilmektedir.

Her yıl yapılan "Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı"nın takvim ve sınav uygulama Tebliği Bakanlığımızca yayımlandı. Buna göre sınav Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce 10 Kasım 2013 Pazar günü saat 10:00’da yapılacaktır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için sınava girmek isteyen ziraat mühendisi, eczacı, ziraat teknisyeni ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş teknikerlerin 25 Eylül 2013 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.  

T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK 

SINAVI TAKVİMİ VE UYGULAMA TALİMATI 

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile 

ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. 

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere 

uygun olarak hareket etmeleri zorunludur. 

1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre 

sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya ziraat teknisyeni veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri 

alarak mezun olmuş teknikerlerin, Bakanlığımız İlgili İl Müdürlüklerine 25/09/2013 tarihine kadar aşağıda 

belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti, 

Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren) 

T.C. Kimlik Numarası 

2 adet vesikalık fotoğraf 

2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 20/09/2013 tarihinde 

www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 

3- Sınava girecek adaylar, 45 TL ( Kırkbeş TL ) sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığı Destek 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası 

Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk Bankası K üçü kesat 

Şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik 

Numarasını belirtmek suretiyle 01/10/2013 - 21/10/2013 tarihleri arasında yatıracaklardır. 

SINAV BAŞVURUSU 

4- Sınav ücretini yatıran her aday başvurusunu, 01/10/2013 - 21/10/2013 tarihleri arasında 

www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır. 

www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak başvuru sisteminde aşağıdaki bölümler bulunacaktır. 

a) Adayların, 01/10/2013 - 21/10/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları 

başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır. 

b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru 

vc eksiksiz girmeleri gerekmektedir. 

c) Başvurularını tam ve eksiksiz yapan adaylar için, başvurusunun kabul edildiğine dair YEGİTEK 

tarafından sms yolu ile bilgilendirme yapılacaktır. 

ç) 01/10/2013 - 21/10/2013 tarihleri arasında başvurusunu yaptığı halde beyan ettiği gsm numarasına 

sms gelmeyen aday, yeniden başvuru bilgilerini kontrol ederek başvurusunu yenilemesi gerektiğine 

dair, YEGİTEK tarafından sms yolu ile bilgilendirilecektir. 

d) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya başvurusunu süresi içerisinde 

yapmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacak ve bu durumdaki aday/adaylar sınava 

alınmayacaktır. 

e) Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25/10/2013 - 08/11/2013 tarihleri arasında Bakanlık İl 

Müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edilecek, başvuru 

bilgilerinde eksik ve yanlışlık olan adayların Sınav Giriş Belgeleri Bakanlık U Müdürlükleri 

tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır. 

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE ONAYLANMASI 

5- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş 

Belgeleri, 25/10/2013 - 08/11/2013 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. 

Adaylar; 25/10/2013 - 08/11/2013 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgesini www.meb.gov.tr internet 

adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak yine aynı tarihler arasında başvuruda bulundukları ilin Bakanlık İl 

Müdürlüğüne veya GKGM'ye başvurarak onaylatacaklardır. 

Sınav Giriş Belgelerini, GKGM'ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda 

istenilen bilgilerin kontrol edilmesi için gerekli belgeleri (nufüs cüzdanı, fotoğraf, diploma v.b) 

yanında bulunduracaklardır. 

SINAV UYGULAMASI 

6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını 

gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, 

Özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus 

cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday 

tarafından elektronik başvuru ekranından "Özür durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan 

kutucuklann işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan 

aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu 

husus belirtilecektir. 

7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayıları, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, 

adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir 

sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu 

takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının 

resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. 

8- Sınav, 10/11/2013 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. 

9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile Özel kimlik belgesi 

yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

10- Sınav soru ve cevap anahtarı 13/11/2012 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr 

internet adresinde yayınlanacaktır. 

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR 

11- Adaylar, sınav sonuçlarını 09/12/2013 tarihinden sonra www.meb.gov.tr internet adresinden 

öğrenebileceklerdir. 

12- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 

www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından İtibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde 

GKGM'ne yapabileceklerdir. GKGM'ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) günü 

içerisinde GKGM'ne yapılacaktır. GKGM'ne bu itirazları YEGİTEK'e gönderecektir. YEGİTEK bu 

itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM'ne bildirecektir. YEGİTEK'e gelen evrak 

kayıt tarihi geçerli olacaktır. 

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise 

GKG M inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKG M tarafından 

bildirilecektir. 

Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 

Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası 

Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal 

Tahsilat Programı" aracılığı ile 10 TL (On Türk Lirası KD V Dahil) itiraz ücreti yatırarak alman banka 

dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve banka 

dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

13- Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan 

adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

İnternet Sitesi : www.gkgm.gov.tr 

Bu yazı toplamda 3134 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort