< TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI İLANI‏ | ziraat fakültesi | Tarım haberleri Son dakika tarım haberleri

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI İLANI‏
12 Nisan 2014 Cumartesi Saat 00:20
2014 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 01 HAZİRAN 2014 tarihinde Ankara’da saat 10:00’da GAZİSEM tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 18/10/2010 tarih ve 7289 sayılı Bakanlık Makamının Olurları, 28 Şubat 2014 tarih ve 112 sayılı Bakanlık Makamının Değişiklik Olurları ile yürürlüğe konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında: 2014 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 01 HAZİRAN 2014 tarihinde Ankara’da saat 10:00’daGAZİSEM tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir.

Sınav 120 dakika sürecek, Sınav Duyurusunda yer alan konuları içeren 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70′ dir.  Sınav katılım ücreti olan 50 TL, Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı” adı ile herhangi bir havale ücreti ödemeksizin yatıracaklardır.

Adaylar sınav ücretini Halk Bankası şubelerinden birine elden yatıracaklardır. Şube dışında, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.

Sınavın Adı    : Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı

Sınav Yeri      : Ankara

Sınav Tarihi, Günü ve Saati: 01 Haziran 2014, Pazar Günü, Saat 10.00

Sınava Başvuru: Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru belgeleri ve sınav katılım ücreti dekontu ile beraber İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 31 Mart 2014-16 Nisan 2014 tarihleri arasında şahsen yapacaklardır.

Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanları ise aynı belgelerle birlikte başvurularını Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğüne birimleri aracılığıyla yapacaklardır.

Sınav Katılım Ücreti: Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen katılım ücreti 50 TL’dirAdaylar sınav katılım ücretini Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı” adı ile herhangi bir hesap numarası belirtmeden ve havale ücreti ödemeksizin yatıracaklardır. Adaylar sınav ücretini Halk Bankası şubelerinden birine elden yatıracaklardır. 

Şube dışında, ATM veya İnternet yoluyla, posta ve benzeri diğer yollarla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır.

 Başvuru Belgeleri:

*Banka Dekontu

*Sınava müracaat için matbu kişi bilgi formu. Bu formlar http://www.utem.gov.tr/?page_id=2021 adresinden pdf formatında indirilebilir.

*Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi,

*Onaylı öğrenim durumunu gösteren belge tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenin durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir.

*Dört adet vesikalık fotoğraf,

*Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,

*Mezun olunan bölüm dışında en az 5 yıl süreyle başka bir bölümde çalıştığını belgeleyen lisans düzeyinde mezun adaylar, sertifikalarını bu bölümde talep edebilirler. En az 5 yıllık deneyim kamuda ise ilgili kamu kuruluşunun İl Müdürlüğünden, kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanının (bölümünü) net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait SSK kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.

 Sınav Giriş Belgeleri

Adaylar başvuruların sona ermesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvuruların Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi veri tabanına veri girişini tamamlamasının ardından 15 Mayıs 2014 tarihi itibariylehttp://gazisem.gazi.edu.tr adresinden TC Kimlik Numaraları ile “Sınav Giriş Belgelerini” alabileceklerdir.

Adaylara ayrıca posta yoluyla sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Sınavın Uygulanması

  • Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan soru kitapçıkları kullanılacaktır.
  • Sınav 120 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
  • Adaylar, sınav giriş belgesi ve resmi kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir.
  • Sınav Giriş Belgesi ile resmi kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
  • Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.
  • Adaylar, “Sınav Giriş Belgelerini”, 15 Mayıs 2014 tarihinden itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden alabilecektir.
  • Sınav soru ve cevap anahtarları 02 Haziran 2014 tarihinde http://www.tarim.gov.tr ve http://www.utem.gov.trinternet adresinden yayımlanacaktır.
  • 02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında sınav sorularına ilişkin itirazlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına dilekçe ile yapılacaktır.
  • Adayların sınav sonuç bilgileri 12 Haziran 2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına teslim edilerek aynı gün http://gazisem.gazi.edu.tr, http://www.tarim.gov.tr vehttp://www.utem.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Adaylar sınav sonuç belgelerini bu tarihten sonrahttp://gazisem.gazi.edu.tr, adresinden alınacaktır.

 Sınav Konuları

Konu

Soru Sayısı

Bakanlığın Genel Müdürlükleri/ Başkanlıkların Görevleri

4

Beden Dili

3

Bireysel Yayım / Danışmanlık Metotları

5

Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

3

Grup / Yayım Danışmanlık Metotları

9

Gruplarla Çalışma Teknikleri

7

İletişim Teknikleri

7

İzleme Değerlendirme

3

Kırsal Sosyoloji

2

Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları

3

Motivasyon Teknikleri

3

Proje Yönetimi

3

Sunuş Teknikleri

4

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi

3

Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi

3

Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi

3

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

14

Uyuşmazlık (çatışma) Yönetimi

3

Yeniliklerin Yayılması

3

Yetişkin Eğitimi

7

Yönetmelik, Tarımsal Mevzuat

8

TOPLAM

100

 

Sınava Hazırlanmak Yararlanılabilecek Kaynak

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına hazırlanmak farklı kaynaklar bulunabilir ve bu kaynaklardan faydalanılabilir. İstenildiğinde mevzuat hariç, danışmanlık metodolojisi ve kişisel gelişimle ilgili tüm konuların yer aldığı “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” adlı kitap Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 15 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı” almak isteyen adaylar 15 TL kitap ücretini HALKBANK YENİMAHALLE ŞUBESİ TR11 0001 2009 2140 0010 2603 72 yatırdıktan sonra, www.utem.gov.tr adresinde bulunan “Kitap Talep Formunu” TC Kimlik, Adı ve Soyadı, açık adresi, İlçe/İl, telefon numarası, istenilen kitap adı ve adedi ile banka dekont numarasını girdikten sonra taleplerini online olarak yapabilirler.

Sınavın Değerlendirilmesi

*Sınava giren her adayın cevap kâğıdı optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

*Sınava giren tüm adaylar için [Puan =  (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

*Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

*Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

*Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir.

 Sınav Sonuçlarına İtirazlar

Sınav sonuçlarına itiraz ederek, sonucunun yeniden değerlendirilmesini talep eden adaylar Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin hesabına sınav katılım ücretinin %50’sini (25 TL) yatırdıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına dilekçe ile yapacaklardır.

Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının; http://gazisem.gazi.edu.tr, http://www.tarim.gov.tr vehttp://www.utem.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacağı 12 Haziran 2014 tarihinden itibaren 27 Haziran 2014 tarihine kadar dilekçe ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına itiraz ücreti dekontu ile yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile dekont olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı sınav sonuçlarına ilişkin tüm itirazları incelenip sonuçlandırmak üzere GAZİSEM’e bildirecektir.GAZİSEM itirazları inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Sertifikaların Düzenlenmesi

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu kabul edilen tüm adayların dosyaları İl Müdürlüğünce muhafaza edilecek ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi MüdürlüğüneGÖNDERİLMEYECEKTİR.

Sınav sonuçlarının 12 Haziran 2014 tarihinden ilan edilmesinin ardından her İl Müdürlüğüne, Müdürlükleri aracılığı ile başvuran ve sınavı kazanan adayların listesi gönderilerek, sadece bu adayların dosyaları Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezine en geç 20 Haziran 2014 tarihine kadar kargo edilecektir.

Bu itibarla eksik belge, başvuru için yeterli şartları taşımadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar gibi tüm hukuksal sorumluluk İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde olacaktır.

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yönetmelik, Uygulama Esasları ve EYYD Başkanlığı görüşleri doğrultusunda dosya incelemesi yapılarak düzenlenen sertifikalar EYYD Başkanlığının onayının ardından İl Müdürlüklerine kargo edilecektir.

Adayların adreslerine “SERTİFİKA” gönderilmeyecek olup, sınavı kazanan adaylar www.utem.gov.tr adresinde sertifikaların İl Müdürlüklerine gönderildiğinin duyurulmasının ardından müracaat ettikleri İl Müdürlüğüne giderek sertifikalarını teslim alabileceklerdir.

İletişim ve Duyuru

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GAZİSEM) 0312 2161686  numaralı telefonlarından yararlanabilecektir.

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar GAZİSEM http://gazisem.gazi.edu.tr/ internet adresinden ve http://www.tarim.gov.tr ve http://www.utem.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylar ayrıca sınavla ilgili sorularını tyds@utem.gov.tr e-posta adresine gönderebilirler.

Bu yazı toplamda 4938 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ankara escort ankara escort bayan escort bayan porno izle ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort