Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Son Kadroları 2014
15 Nisan 2014 Salı Saat 15:00
20/12/2013 tarihinde kararlaştırılan ve 22 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dolu-Boş kadro değişikliklerine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilk atama yeni kadroları

014-1 Merkezi atama öncesi adaylara yardımcı olması açısından son verilen kadroları yayımlamaya devam ediyoruz. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/2013 Tarihinde Kararlaştırılan ve 22 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Dolu-Boş kadro değişikliklerine göre  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilk atamaya uygun yeni kadrolarını yayımlıyoruz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Merkez Teşkilatı

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

KADRO   ADEDİ

GİH

VHKİ

9

6

TH

Mühendis

5

21

TH

Mimar

5

4

TH

Ekonomist


6

8

TH

Tekniker

7

2

YH

Aşçı

9

2

YH

Hizmetli

12

2

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Taşra Teşkilatı

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

KADRO   ADEDİ

GİH

VHKİ

9

152

TH

Mühendis

5

200

TH

Ekonomist

6

5

TH

Tekniker

7

250

TH

Teknisyen

9

400

SH

Laborant

9

60

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

30

SH

Veteriner Hekim

5

146

SH

Veteriner Sağlık Teknisyeni

9

220

TH

Kaptan

10

2

 

2013-1 Merkezi Atama

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na 2013 Haziran Merkezi atamada 766 kadro verilmiştir.

*Bakanlık,  geçen sene Orta Öğretim mezunları arasından Şoför, Hizmetli, Memur alımı yaparken Ön Lisans mezunlarından memur alımı yapmamıştır. Lisans mezunları arasından ise Mühendis, Veteriner Hekim, Avukat, Sosyolog alımı yapmıştır.

*Bakanlığın, 2014-1 Memur atamasında verilecek kadro adetine göre yukarıdaki tabloda verilen unvanlardan alım yapması bekleniyor.