Armut Armut
BEAN

Armut Alem : Plantae (Bitkiler)
Armut Bölüm : Magnoliophyta veya Angiosperms(Kapal? tohumlular)
Armut Sınıf : Magnoliopsida (?ki çnekliler)
Armut Takım : rosales
Armut Familya : Rosaceae (gülgiller)
Armut altfamilya : Maloideae
Armut oymak :
Armut Cins : Pyrus L.
Armut Alt_Cins :
Armut Tür:
Armut İkili Adı:
Armut Diğer adı:

Armut sağlık yönünden faydalari nelerdir. şifaları nasıldır.<