Slajlık Mısır gübreleme ne zaman ve nasıl yapılmalıdır. Slajlık Mısır Slajlık Mısır
CORN (silage)

Genel olarak; 15-20 kg/da saf Azot (N) ve 15-20 kg/da saf Fosfor (P2O5) silajlık mısır için yeterli olmaktadır. Verilecek azotun yarısı ekim ile birlikte fosforun tamamı, azotun diğer yarısı bitkiler 4-5 yapraklı olduğunda karıklara, yaprak aralarına kaçırmadan verilmelidir. 
Örneğin: 40 kg/da (18-46 DAP) ile ekim yapılıp üzerine 40 kg/da % 33 Lük Amonyum Nitrat atılarak yeterli gübreyi verebiliriz. Gübreyi Sulama sayısına Bölerek vermemiz daha uygun olacaktır. Daha sağlıklı bir gübreleme yapabilmemiz için toprak analizi yapılmalıdır. Bu şekilde eksik besinler tespit edilerek ihtiyaca göre ilave miktarları toprağa atarak, ekonomik ve uygun gübreleme yapabiliriz.