Slajlık Mısır Yetişticiliği
Slajlık Mısır Tarihi
Slajlık Mısır Faydaları
Slajlık Mısır Ekojik istekleri (iklim)
Slajlık Mısır Toprak ve Toprak Hazırlığı
Türkiyede Kullanılan Sertifikalı Slajlık Mısır Çeşitleri
Slajlık Mısır Ekimi veya Dikimi
Slajlık Mısır Gübreleme Nasıl Yapılır
Slajlık Mısır Sulama
Slajlık Mısır Verim ve Hasat
Slajlık Mısır Kalite Ölçüleri

Slajlık Mısır Slajlık Mısır
CORN (silage)

Silaj amaçlı yetiştirilecek mısırın ekim tarihinin belirlenmesi için ilk ve son don tarihleri, hava sıcaklığı ve ön bitkinin tarlayı terk ettiği tarihin bilinmesi önem taşımaktadır. Ayrıca toprak işleme yöntemleri, mısırın ana ve ikinci ürün olarak ekimi ile ön bitkinin durumuna bağlı olarakda değişiklik gösterir. Genellikle bölgelere göre değişmek üzere, sulanabilen alanlarda ana ürün olarak silajlık mısır ekimi; Nisan-Mayıs, ikinci ürün olarak ekimi ise Haziran-Temmuz aylarında yapılmaktadır. Silajlık mısır ikinci ürün olarak yetiştirilecek ise, ana ürünün tarlayı terk etmesinden sonra, sürüm işlemini takiben külvülatör veya diskaro ile toprak parçalanır ve kürüm çekilerek toprak ekilecek kıvama getirilir. 

Slajlık Mısır toprak istekleri nelerdir.toprak hazırlığ ı nasıl yapılır