Patates Patates
POTATO

Dikim zamanını belirleyen faktör toprak sıcaklığıdır.Toplam sıcaklığı 8-10 dereceyi bulduğu zaman dikim işlemine başlanabiilr. Konya bölgesi için uygun ekim zamanı 15Nisan-15 Mayıs tarihleri arasıdır. Tohumluk üretimi için 28-35mm çarpındaki yumrular, normal üretim için ise 35-60mm çapındaki yumrular kullanılmalıdır.Dikimden önce tohumluklar ilaçlanmalıdır. Dikim derinliği daha çok toprak nemi ve sıcaklığına bağlı olarak 4-5cm olmalıdır. Dikilen yumrular en az 10-15cm toprak örtüsüyle örtülmelidir. Nemin yetersiz olduğu durumlarda derin dikim yapılmalıdır.
Yumru toprak içine dikildikten sonra gözlerden sürgünler oluşur. 

Bitki, bu sürgünlerden meydana gelir. Topraktan besin maddesi alıncaya ihtiyaç duyduğu besin maddesini tohumluk olarak dikilen bu ana yumrudan karşılar.Bir patates bitkisinden sayıları meydana gelmektedir. Sıra arası 70cm sıra üzeri mesafeler ise tohumluk patates üretimi için 20-25cm yemeklik patates üretimi için 30-40cm olmalıdır. 

Patates Ekim ve Dikim işlemleri nasıl yapılır 1-Patates da Hastalık Bitkinin hangi Döneminde görülmektedir seçiniz 2-O dönemde Görülen Patates Hastalıklarından Birini seçiniz. 3-Hastalığın Tedavi Şeklini seçiniz a)kültürel mücadele yöntemleri b)kimyasal Mücadele yöntemleri c)Diğer mücadele Yöntemleri Patates da Hastalığa karşı kimyasal yöntem var ise etken maddelerden birini seçip gerekli olan ilacı kullanmanızı tavsiye edecektir.